Centrum Komunikacji Międzykulturowej powstało, aby przybliżyć i zacieśnić wymianę kulturową, komunikację oraz zwykłe stosunki międzyludzkie pomiędzy nami Polakami oraz naszymi wschodnimi sąsiadami, a także szeroko rozumianą Europą Zachodnią. Specjalnością Centrum są tłumaczenia polsko-rosyjskie, nauka języków i obsługa turystyczna obcokrajowców.

Centrum Komunikacji Międzykulturowej to nauka języka rosyjskiego i angielskiego, to tłumaczenia polsko-rosyjskie oraz polsko-angielskie i angielsko-rosyjskie ustne i pisemne, to wreszcie miejsce, gdzie obcokrajowcy mogą znaleźć kompleksową obsługę przyjeżdżając do Kotliny Jeleniogórskiej i jej okolic. Misją Centrum jest sprawiać, by mieszkańcy innych krajów chcieli zawitać do Kotliny Jeleniogórskiej, otrzymali w niej obsługę na najwyższym poziomie, zetknęli się z serdecznością i otwartością Polaków, a wreszcie poznali historię i kulturę naszych ziem i wrócili do swojego kraju pełni dobrych przeżyć.

Dlatego też oprócz złamania bariery językowej poprzez tłumaczenia polsko-rosyjskie i angielskie Centrum oferuje również dobranie odpowiedniego programu zwiedzania, w którym nie tylko są miejsca znane wszystkim turystom, ale również tajemnicze i rzadko odwiedzanie.

Wycieczki te pozwolą poznać region Kotliny Jeleniogórskiej i okolic Centrum współpracuje tylko ze sprawdzonymi obiektami noclegowymi, których właściciele odznaczają się wyjątkową serdecznością i otwartością na wielokulturowość. Nasi przewodnicy to młodzi ludzie, których pasją jest zgłębianie najbardziej skrytych legend i tajemnic regionu. To ludzie którzy nie poprzestają na prostym przekazaniu informacji, ale sprawiają, że słuchający sami chcą zgłębiać tajemnice naszej ziemi.

Moje wyjazdy do Rosji i krajów zachodnich, liczne przyjaźnie, znajomości utwierdziły mnie w przekonaniu, że między ludźmi nie ma takich barier, których nie można by obalić dzięki rozmowie i odrobinie dobrej woli. Wiem, że stereotypy odnośnie jakiekolwiek nacji nie mają racji bytu, bo każdy człowiek jest niepowtarzalny i nie może być traktowany jako jednorodna masa.

Dlatego też Centrum ma przybliżać, poprawiać i umacniać dobre stosunki międzyludzkie pomiędzy ludźmi różnych języków, narodowości i kultur.

Sprawdź ofertę:

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Ewa Korzeń, założycielka Centrum Komunikacji Międzykulturowej
tłumaczenia język rosyjski
tłumaczenia polsko-rosyjskie